Udkast til en række bkg for Færøerne vedr. retsplejelov og straffuldbyrdelse

Heiti
Udkast til en række bekendtgørelser for Færøerne, som skal udstedes i medfør af lov om ændring af retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf
Frágreiðing

Ein røð av kunngerðum fyri Føroyar skulu setast í gildið við heimild í lov om ændring af retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf mv. Talan er millum annað um fótfjøtur og skipaða útivist í sambandi við revsifulnað.

Ummælisfreistin er farin
14.06.2024
Ráð
Løgmálaráðið
Slag
Bkg for Færøerne
Dagfesting
28.05.2024
Samband
seho@jm.dk nordatlantkontoret@jm.dk
Málsviðgjørt
GMN
Tak niður
Bekendtgørelse For Færøerne Om En Forsøgsordning Med Udgang I Form Af Frigang Bekendtgørelse For Færøerne Om Fuldbyrdelse Af Straf På Bopælen Un Der Intensiv Overvågning Og Kontrol (Bekendtgørelse Om Strafudståelse På Bopælen) Bekendtgørelse For Færøerne Om Iværksættelse Af Fængselsstraf, Forvaring Og Forvandlingsstraf For Bøde I Fængsel Eller Arresthus Bekendtgørelse For Færøerne Om Kriminalforsorgens Reaktioner Ved Overtrædelse Af Vilkår Fastsat Ved Prøvløsladelse, Betinget Dom M.V Bekendtgørelse For Færøerne Om Kriminalforsorgens Tilsyn Med Prøveløsladte, Betinget Dømte M.V. (Tilsynsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse For Færøerne Om Løsladelse Af Dømte, Der Udstår Fængselsstraf (Løsladelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse For Færøerne Om Tilladelse Til Strafafbrydelse (Strafafbrydelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse For Færøerne Om Udgang Til Indsatte, Der Udstår Fængselsstraf Eller Forvaring I Færøerne Arrest (Udgangsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse For Færøerne Om Udsættelse Med Fuldbyrdelse Af Fængselsstraf Og Den Administrative Behandling Af Sager Om Benådning (Udsættelses Og Benådningsbekendtgørelsen) Høringsbrev Høringsliste Ny Bekendtgørelse Vedr. Nsks Kompetence På Færøerne (D3290000)